پورتال اداره کل آموزش وپرورش استان فارس
اخبار مهم:
ارتباط با ما

اداره کل آموزش و پرورش استان فارس

ايران، شيراز، خيابان معدل شرقي، کد پستی7134785475

صندوق پستی 314/71365

تلفنخانه    32335953 با 8 خط فعال -32308341-32308124-32307882

دورنگار   32335513 

كد شيراز 071

 

دفترارتباطات مردمي روابط عمومي 32358481

پست الکترونیک دبیرخانه

dabirkhaneh@farsedu.ir

پست الكترونيك روابط عمومي

farsmedu@gmail.com

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه